Stroj za spajanje stolni DUBINSKI (E927)

Šifra: G741010


-Spajanje papira A3 formata
  (Pogodno za izradu A4 kataloga)
-Prihvatljiva cijena